Numer kierunkowy Ilocos Norte, Ilocos SurMiasto lub region:Ilocos Norte, Ilocos Sur

Numer kierunkowy:

077     (+6377)

Kraj:

Filipiny

Przelicznik numer telefonu

Numer kierunkowy Ilocos Norte, Ilocos Sur


Numer kierunkowy do Ilocos Norte, Ilocos Sur to 077. Dla fikcyjnego numeru telefonu 9999636 oraz numeru kierunkowego 077, numer, który należy wybrać, to 077 9999636. A Ilocos Norte, Ilocos Sur znajduje się w Filipiny.

Prefiks w postaci numeru kierunkowego przypisuje numer telefonu abonenta do określonej lokalizacji. Występują inne rodzaje prefiksów oprócz numeru kierunkowego: prefiksy numerów międzynarodowych, prefiksy operatorów sieci komórkowych oraz prefiksy innych usług. Takie prefiksy są ze sobą łączone z różnych względów. Jeśli nawiązywane jest połączenie zagraniczne, a odbiorca połączenia korzysta z telefonu stacjonarnego, telefoniczny Zagraniczny numer kierunkowy jest łączony z numerem kierunkowym oraz numerem abonenta. Dla fikcyjnego numeru telefonu 9999636, numeru kierunkowego 077 (Ilocos Norte, Ilocos Sur) oraz telefonicznego Zagraniczny numer kierunkowy 0063, numer, który należy wybrać, to 0063 77 9999636. Jeżeli nawiązywane jest połączenie z telefonem komórkowym, telefoniczny kod krajowy jest łączony z prefiksem operatora sieci komórkowej oraz numerem abonenta. W przypadku nawiązywania połączenia z abonentem znajdującym się w tym samym kraju, można pominąć telefoniczny Zagraniczny numer kierunkowy. Natomiast w przypadku połączenia krajowego nawiązanego pomiędzy użytkownikami telefonów stacjonarnych, w wielu krajach można także pominąć numer kierunkowy, o ile obaj abonenci są przypisani do takiego samego numeru kierunkowego. Zwłaszcza w krajach, w których abonenci mogą zachować ten sam numer telefonu po przeprowadzce do innej lokalizacji lub miejscowości, numer kierunkowy – w tym przypadku 077 – należy również wybrać.

Zarówno prefiks krajowy, jak i w numer kierunkowy zawierają jedną lub więcej cyfr, które poprzedzają właściwy prefiks. Takie cyfry informują centralę telefoniczną o tym, że następujące cyfry oznaczają numer kierunkowy lub prefiks krajowy i o tym, że te cyfry nie stanowią części ciągu właściwego numeru telefonu. W przypadku numerów kierunkowych, jest to najczęściej cyfra zero, natomiast w przypadku prefiksów krajowych, kraje Europy Zachodniej, większość krajów Afryki, Ameryki Południowej oraz Bliskiego Wschodu stosuje zalecenie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i używa dwóch zer. Jednak nie wszystkie kraje stosują się do tego zalecenia, np. kraje korzystające z systemu wybierania numerów w Ameryce Północnej używają prefiksu 011, a Japonia stosuje prefiks 010.

Usługi dostępne za pośrednictwem prefiksów usługowych mogą wiązać się z opłatami naliczonymi nie tylko przez firmy telekomunikacyjne, ale także z opłatami naliczonymi przez firmy, które oferują takie usługi. Dlatego pewna liczba firm o wątpliwej reputacji oferuje usługi, które są mało przydatne, ale wiążą się z naliczaniem wysokich opłat. Aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje dochody, takie firmy dążą do tego, by osoby dzwoniące pozostawały na linii jak najdłużej. Organy nadzoru regularnie podejmują działania przeciwko takim usługodawcom, ale to nie wystarcza. Poza specjalnymi numerami, które można zidentyfikować za pomocą ich prefiksów, występują także numery szybkiego wybierania. Najbardziej znane z nich to numery alarmowe: 112 w Europie oraz 911 w Ameryce Północnej. Z takich numerów można korzystać na terenie całego kraju i nie trzeba wprowadzać prefiksów, np. nie trzeba podawać telefonicznego Zagraniczny numer kierunkowy +63 (0063) lub numeru kierunkowego 077 (Ilocos Norte, Ilocos Sur).

Najczęściej numer telefonu osoby dzwoniącej jest wysyłany do odbiorcy połączenia i jest wyświetlany na urządzeniu. Chociaż można ukryć swój numer telefonu, co ma sens ze względu na ochronę danych, odrzucenie takiego połączenia przez odbiorcę nie powinno zaskoczyć osoby dzwoniącej. Wiele osób chce wiedzieć, kto do nich dzwoni, i dlatego takie osoby odrzucają połączenia anonimowe.

Jeśli jesteś poza Filipiny i chcesz zadzwonić do osoby w Ilocos Norte, Ilocos Sur, oprócz numeru kierunkowego potrzebny jest Zagraniczny numer kierunkowy, z którym chcesz połączyć się. Zagraniczny numer kierunkowy dla Filipiny to +63 (0063), więc jeśli jesteś w Polska i chcesz zadzwonić do osoby w Ilocos Norte, Ilocos Sur, musisz podać numer telefonu tej osoby zaczynający się od +63 77. W tym przypadku pominięto zero przed kodem obszaru. Dla fikcyjnego numeru telefonu 9999636, numeru kierunkowego 077 (Ilocos Norte, Ilocos Sur) oraz telefonicznego Zagraniczny numer kierunkowy 0063, numer, który należy wybrać, to 0063 77 9999636.