Numer-kierunkowy +49 / 0049

Wpisz nazwę kraju lub jego numer kierunkowy:zagraniczny numer kierunkowy:+49

0049

Kraj:

Niemcy

Czas lokalny:

20:23

Domena najwyższego poziomu:

de

Przelicznik numer telefonu


Uwagę:
Tutaj należy opuścić zero stojące na początku krajowego numeru kierunkowego. W ten sposób z numeru '0644 1530644' powstanie zagraniczny numer kierunkowy '+49 644 1530644'.


Numery kierunkowe Niemcy...

Numer kierunkowy +49 / 0049 / 01149


+49 (0049) to telefoniczny zagraniczny numer kierunkowy dla Niemcy. Jeśli jesteś poza Niemcy i chcesz zadzwonić do osoby w Becherbach bei Kirn, , oprócz numeru kierunkowego potrzebny jest zagraniczny numer kierunkowy, z którym chcesz połączyć się. zagraniczny numer kierunkowy dla Niemcy to +49 (0049), więc jeśli jesteś w Polska i chcesz zadzwonić do osoby w Becherbach bei Kirn, , musisz podać numer telefonu tej osoby zaczynający się od +49 6757. W tym przypadku pominięto zero przed kodem obszaru. Dla fikcyjnego numeru telefonu 7530644, numeru kierunkowego 06757 oraz telefonicznego zagraniczny numer kierunkowy +49, numer, który należy wybrać, to +49 6757 7530644.

Znak plus na początku numeru telefonu może być zazwyczaj używany w tym formacie. Jednak częściej zastępuje się znak plus sekwencją liczb, która powiadamia sieć telefoniczną, że chcesz wybrać numer telefonu w innym kraju. ITU zaleca użycie 00, która to sekwencja jest również używana w wielu krajach, w tym we wszystkich krajach europejskich. Jako alternatywę do +49 6757, która to sekwencja musi poprzedzać numer telefonu osoby w Becherbach bei Kirn, , aby zadzwonić do niej z Polska, można również użyć 0049 6757. Dla fikcyjnego numeru telefonu 7530644, numeru kierunkowego 06757 oraz telefonicznego zagraniczny numer kierunkowy 0049 (Niemcy), numer, który należy wybrać, to 0049 6757 7530644.

Nawet w przypadku odebrania połączenia międzynarodowego, numer osoby dzwoniącej może skrywać usługę, za którą jej dostawca nalicza dodatkową opłatę. Takie połączenia są najczęściej wykonywane w Afryce – np. połączenia z telefonicznym kodem kraju +2xx – i celem tych podmiotów jest zachęcenie odbiorcy połączenia do oddzwonienia. Wybranie takiego numeru często wiąże się z obciążeniem zaangażowanego abonenta wysokimi opłatami, dzięki którym wzbogaci się firma, która najpierw wykonała połączenie mające wprowadzić w błąd jego odbiorcę. Im dłużej trwa takie połączenie, tym wyższe będą opłaty. Dlatego należy zachować ostrożność przed próbą oddzwonienia na nieznane i zagraniczne numery telefonów. Najczęściej abonenci znają prefiksy numerów związanych z drogimi usługami w swoich krajach, ale identyfikacja takich usług wg zagranicznych numerów telefonów często nie jest możliwa.

Jeżeli abonent korzysta z telefonu komórkowego i ktoś do niego zadzwoni, to kraj, w którym znajduje się urządzenie mobilne, nie ma znaczenia. To, czy połączenie jest międzynarodowe oraz to, czy telefoniczny zagraniczny numer kierunkowy – w tym przypadku +49 (0049, Niemcy) – powinien zostać wprowadzony, zależy wyłącznie od tego, czy powyższe urządzenie mobilne korzysta z usług operatora sieci komórkowej tego samego kraju jak osoba dzwoniąca. Lokalizacja urządzenia mobilnego nie ma znaczenia. Jednak, w określonych przypadkach, lokalizacja może mieć znaczący wpływ na opłaty za połączenie. Jak tylko urządzenie mobilne wybierze numer zagranicznej sieci komórkowej, zostaną naliczone opłaty za roaming. Takie opłaty obciążą właściciela powyższego urządzenia, niezależnie od tego, czy on lub ona jest odbiorcą połączenia, czy też osobą dzwoniącą. Opłaty za roaming zostały w dużym stopniu zniesione na terenie Unii Europejskiej, więc dodatkowe opłaty nie będą naliczane w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego na terenie innego kraju należącego do Unii Europejskiej. Jednak korzystanie z takiego urządzenia poza Unią Europejską może wiązać się z wysoką, dodatkową opłatą. Opłaty roamingowe są zwłaszcza wysokie na pokładzie samolotu lub statkach, które są wyposażone we własną sieć komórkową. Dlatego przed podróżą należy sprawdzić obowiązujące opłaty roamingowe w danym kraju lub zachować ostrożność, wybierając tryb samolotowy w urządzeniu na okres podróży.

Kod kraju +49 / 0049 / 01149 (Prefiks)