Numer-kierunkowy Bangladesz

Wpisz nazwę kraju lub jego numer kierunkowy:Kraj:Bangladesz

zagraniczny numer kierunkowy:

+880

00880

Czas lokalny:

15:33

Domena najwyższego poziomu:

bd

Przelicznik numer telefonu


Uwagę:
Tutaj należy opuścić zero stojące na początku krajowego numeru kierunkowego. W ten sposób z numeru '04496 1234496' powstanie zagraniczny numer kierunkowy '+880 4496 1234496'.


Numery kierunkowe Bangladesz...

Numer kierunkowy Bangladesz


Telefoniczny zagraniczny numer kierunkowy dla Bangladesz to +880 (00880). Jeśli jesteś poza Bangladesz i chcesz zadzwonić do osoby w Bogra, , oprócz numeru kierunkowego potrzebny jest zagraniczny numer kierunkowy, z którym chcesz połączyć się. zagraniczny numer kierunkowy dla Bangladesz to +880 (00880), więc jeśli jesteś w Polska i chcesz zadzwonić do osoby w Bogra, , musisz podać numer telefonu tej osoby zaczynający się od +880 51. W tym przypadku pominięto zero przed kodem obszaru. Dla fikcyjnego numeru telefonu 1234496, numeru kierunkowego 051 oraz telefonicznego zagraniczny numer kierunkowy +880, numer, który należy wybrać, to +880 51 1234496.

Znak plus na początku numeru telefonu może być zazwyczaj używany w tym formacie. Jednak częściej zastępuje się znak plus sekwencją liczb, która powiadamia sieć telefoniczną, że chcesz wybrać numer telefonu w innym kraju. ITU zaleca użycie 00, która to sekwencja jest również używana w wielu krajach, w tym we wszystkich krajach europejskich. Jako alternatywę do +880 51, która to sekwencja musi poprzedzać numer telefonu osoby w Bogra, , aby zadzwonić do niej z Polska, można również użyć 00880 51. Dla fikcyjnego numeru telefonu 1234496, numeru kierunkowego 051 oraz telefonicznego zagraniczny numer kierunkowy 00880 (Bangladesz), numer, który należy wybrać, to 00880 51 1234496.

Nawet w przypadku odebrania połączenia międzynarodowego, numer osoby dzwoniącej może skrywać usługę, za którą jej dostawca nalicza dodatkową opłatę. Takie połączenia są najczęściej wykonywane w Afryce – np. połączenia z telefonicznym kodem kraju +2xx – i celem tych podmiotów jest zachęcenie odbiorcy połączenia do oddzwonienia. Wybranie takiego numeru często wiąże się z obciążeniem zaangażowanego abonenta wysokimi opłatami, dzięki którym wzbogaci się firma, która najpierw wykonała połączenie mające wprowadzić w błąd jego odbiorcę. Im dłużej trwa takie połączenie, tym wyższe będą opłaty. Dlatego należy zachować ostrożność przed próbą oddzwonienia na nieznane i zagraniczne numery telefonów. Najczęściej abonenci znają prefiksy numerów związanych z drogimi usługami w swoich krajach, ale identyfikacja takich usług wg zagranicznych numerów telefonów często nie jest możliwa.

Jeżeli abonent korzysta z telefonu komórkowego i ktoś do niego zadzwoni, to kraj, w którym znajduje się urządzenie mobilne, nie ma znaczenia. To, czy połączenie jest międzynarodowe oraz to, czy telefoniczny zagraniczny numer kierunkowy – w tym przypadku +880 (00880, Bangladesz) – powinien zostać wprowadzony, zależy wyłącznie od tego, czy powyższe urządzenie mobilne korzysta z usług operatora sieci komórkowej tego samego kraju jak osoba dzwoniąca. Lokalizacja urządzenia mobilnego nie ma znaczenia. Jednak, w określonych przypadkach, lokalizacja może mieć znaczący wpływ na opłaty za połączenie. Jak tylko urządzenie mobilne wybierze numer zagranicznej sieci komórkowej, zostaną naliczone opłaty za roaming. Takie opłaty obciążą właściciela powyższego urządzenia, niezależnie od tego, czy on lub ona jest odbiorcą połączenia, czy też osobą dzwoniącą. Opłaty za roaming zostały w dużym stopniu zniesione na terenie Unii Europejskiej, więc dodatkowe opłaty nie będą naliczane w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego na terenie innego kraju należącego do Unii Europejskiej. Jednak korzystanie z takiego urządzenia poza Unią Europejską może wiązać się z wysoką, dodatkową opłatą. Opłaty roamingowe są zwłaszcza wysokie na pokładzie samolotu lub statkach, które są wyposażone we własną sieć komórkową. Dlatego przed podróżą należy sprawdzić obowiązujące opłaty roamingowe w danym kraju lub zachować ostrożność, wybierając tryb samolotowy w urządzeniu na okres podróży.

Kod kraju Bangladesz (Prefiks)