Szukaj i usuń podwójne adresy


Oprogramowanie umożliwiające szukanie
i usuwanie podwójnych adresów

Czy jesteś zmęczony radzeniem sobie z danymi niskiej jakości, takimi jak te, które można znaleźć w marketingowych listach adresowych? Zduplikowane wpisy, które są trudne do rozpoznania, zwłaszcza jeśli są to nazwy firm lub osób? Lub podczas łączenia danych z różnych źródeł? Te produkty mogą stanowić rozwiązanie:

  • DedupeWizard 8: łatwy w obsłudze program umożliwiający, bez specjalnej wiedzy fachowej, szukanie podwójnych adresów w Excel. Podwójnych adresów można szukać w adresach pocztowych, numerach telefonów i/lub adresach e-mailowych, nie tylko w jednej liście, ale również między dwoma listami adresowymi, jak to jest potrzebne np. w listach reklamowych. Przetwarzane mogą być tylko pliki Excel.
  • DataQualityTools 8: DataQualityTools daje nam w porównaniu z DedupeWizard dalsze możliwości w szukaniu podwójnych adresów i ponadto jeszcze cały szereg dodatkowych funkcji do przygotowywania plików adresowych, jak n.p. funkcja łączenia pól danych. Przetwarzane mogą być oprócz plików Excel również ACCESS, dBase, pliki tekstowe, VistaDB i servery bazy danych, takie jak MS SQL Server, ORACLE, MySQL i PostgreSQL.
  • BatchDeduplicator 8: BatchDeduplicator posiada w gruncie rzeczy takie same funkcje w poszukiwaniu podwójnych adresów jak DataQualityTools. Tak jak i w przypadku DataQualityTools można również i tu - z reguły - bez problemu przetwarzać kilka milionów zbiorów danych. Takie projekty mogą być realizowane w specjalnym czasie wykonania i startować regularnie, np. w każdy wtorek o godz. 17:00.

więcej informacji: www.dataqualityapps.com